Tot onze grote spijt moeten we meedelen dat we hebben moeten besluiten dat de traditionele wandeling dit jaar door omstandigheden niet kan doorgaan.
Ieder die zich heeft aangemeld wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.