NCCC lid Betty Vennik (69) is op 30 januari na een ziekteperiode overleden. Ze heeft Chows gehad sinds 1975 en heeft op bescheiden schaal ook gefokt. Met haar Chow Di-Wu was ze de laatste jaren vrijwel altijd present bij de NCCC wandelingen.  De NCCC is haar veel dank verschuldigd voor haar gebaar om van de beste hond van de Kampioenschapsclubmatch een portret te maken als geschenk aan de eigenaar.

De crematie vindt plaats op maandag 5 februari om 14.30 uur in crematorium Kranenburg, Kranenburgweg 9 te Zwolle. 

voorzijde-boek

Het Nederlandstalig boek, De Chow Chow in Nederland, dat de NCCC in 2016 heeft uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum, kan hier worden besteld.

Het boek behandelt de geschiedenis van de Chow -- kort de algemene voorgeschiedenis in China en Engeland, zeer uitgebreid die in Nederland --  en  geeft een breed beeld van het ras in de hoofdstukken Standaard en interpretatie, Karakter en gedrag, Uiterlijk en Raskenmerken en rasproblemen.

Een overzicht van alle Chows met de Nederlandse Kampioenstitel in Nederlands bezit en een reeks bijlagen completeren het geheel.
Het boek heeft een A4 formaat, een harde kaft, en is in kleur. Het zal elke toegewijde Nederlandse Chowliefhebber aanspreken.

De verkoopprijs is 47,50 euro, voor NCCC leden 42,50 euro. Verzendkosten in Nederland 8,25 euro.

Adri Damhoff-Baris (76) is op 23 juni overleden. In 2016 is ze gehuldigd omdat ze  zestig jaar lid was van de NCCC. Adri is haar leven lang bij het ras betrokken geweest, met een korte carrière als fokker en een lange als liefhebber. Ze heeft veel betekend voor Henk en Kitty van de Wouw (van Mongolië), bij wie ze als jong meisje de liefde voor het ras oppikte.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 30 juni om 13.00 uur in de aula van Crematorium Westerveld. Duin en Kruidbergweg 2-6 te Driehuis. 

Nel van Slageren (60), echtgenote van NCCC Clubfokker Henk van Slageren (Vita Texla), is op 9 januari na een ziekbed overleden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 14 januari om 13.30 uur in de Waddenkerk, Kikkertstraat 85 te De Cocksdorp. Texel. Aansluitend begrafenis op de begraafplaats aan de Molenlaan.

Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 13 januari van 19.30 rot 20.30 uur in Uitvaartcentrum Texel, Bernhardlaan 147 te Den Burg.

Twee jonge Chow teefjes, zwarte korthaar Nica en rode langhaar Kyra, figureren zondag 18 januari in de uitzending van het programma Beestengeluk, om 17.00 uur op SBS 6 (op 25 januari is de herhaling). Ook te zien met uitzending gemist.

Een aantal leden van de NCCC heeft met het bestuur op woensdag 13 november 2013 een verhelderend overleg gehad. Over en weer zijn punten aan de orde geweest die nadere uitleg en toelichting behoefden. Een en ander als gevolg van het per 1 augustus goedgekeurde VFR bij onze vereniging. Er is tussen partijen consensus bereikt over het doen van toekomstige uitlatingen. Voor de toekomst zal respectvol met elkaars zienswijzen worden omgegaan teneinde een constructief klimaat in de vereniging te bewerkstelligen en in gemeenschappelijkheid de belangen van het ras te waarborgen.