NCCC lid Betty Vennik (69) is op 30 januari na een ziekteperiode overleden. Ze heeft Chows gehad sinds 1975 en heeft op bescheiden schaal ook gefokt. Met haar Chow Di-Wu was ze de laatste jaren vrijwel altijd present bij de NCCC wandelingen.  De NCCC is haar veel dank verschuldigd voor haar gebaar om van de beste hond van de Kampioenschapsclubmatch een portret te maken als geschenk aan de eigenaar.

De crematie vindt plaats op maandag 5 februari om 14.30 uur in crematorium Kranenburg, Kranenburgweg 9 te Zwolle.