In het licht van de komende ALV hierbij alvast de informatie om de leden op de hoogte te stellen van het bestuursnieuws.
Anita van Adelsbergen heeft besloten per 1 september a.s. officieel terug te treden uit het bestuur. De afgelopen maanden is voor haar gebleken dat de gevraagde tijdsinvestering en energie in onvoldoende mate in verhouding stonden tot de voldoening die zij haalde uit de samenwerking.

Het is jammer voor de NCCC dat zij het bestuur gaat verlaten. Haar werkzaamheden werden door ons zeer gewaardeerd. Na 1 september zal zij het bestuur nog wel blijven ondersteunen totdat er op de ALV in ieder geval een nieuw bestuurslid gekozen wordt. Zij zal tot die tijd  op interim basis de werkzaamheden voortzetten die zij al binnen het bestuur deed, dat wil zeggen: de herplaatsingen,  pupinfo, de NCCC website en de NCCC Facebook pagina. De redactie van het Clubblad zal overgenomen worden door Monique van den Berg.

Dit betekent dat we nu op zoek zijn naar twee bestuursleden! Het bestuur was sowieso al bezig met het zoeken naar een vijfde bestuurslid omdat de statuten aangeven dat dat een vereiste is. In verband met het vertrek van Anita zijn we dus nu op zoek zijn naar twee leden die plaats willen nemen in het bestuur. Een kandidaat heeft zich al voorgesteld in het laatste nummer van ons clubblad.

Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie, of hierover eerst een oriënterend gesprek willen voeren, kunnen zich melden bij de voorzitter. (voorzitter@nederlandsechowchowclub.nl). Kandidaten dienen in ieder geval over voldoende kennis van het ras te beschikken, het VFR te onderschrijven, bereid te zijn volop te ondersteunen bij bestaande activiteiten en bereid te zijn evt. nieuwe activiteiten op te pakken. Het constructief willen samenwerken in een team is zeer belangrijk. Daarnaast is enige kennis van sociale media en websites gewenst, maar niet vereist.

De ALV zal naar verwachting plaatsvinden in november (mogelijk 11 of 18). Aangezien we de ALV samen willen laten vallen met de fokkerijdag, is het bestuur op dit moment nog bezig met het afstemmen van de diverse agenda’s. We hopen de definitieve datum zo snel mogelijk te kunnen communiceren.

We hopen zo veel mogelijk leden op onze volgende evenementen te kunnen verwelkomen:
30 september 2023: Jonge Honden Dag, Woudenberg
11 of 18 november 2023: ALV/Fokkerijdag/Lezing voor alle leden

Hartelijke groet,

Jurgen van Bergen en Henegouwen (voorzitter)
Nancy van der Waarden (secretaris)
Claudia Spring in ‘t Veld (penningmeester