Jonge Honden Dag 2022

Opgave voor alleen lunch zondag 16 oktober 2022. Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk.
Deadline aanmelden zaterdag 1 oktober 2022

De kosten voor de lunch bedragen 9,25 euro p.p.

De inschrijving wordt pas definitief na instemming met incasso of door overmaken van het verschuldigde bedrag op rekeningNL04 INGB 0000 029630 van Nederlandse Chow Chow Club te Pieterburen.
Betalingen uit het buitenland: BIC INGBNL2A
De machtiging wordt verleende aan de NCCC (incassant ID NL58ZZZ406170290000)
Inschrijven verplicht tot betaling. Mocht het evenement onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan wordt het volledige bedrag geretourneerd/niet geïncasseerd.
AVG-verklaring (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de Nederlandse Chow Chow Club zie website onder Reglementen NCCC.