Aanmeldingsformulier Fokkerijdag

Fokkerijdag voor leden van de NCCC en hun huisgenoten
Zaterdag 14 mei 2022 - Aanvang 10 uur, inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: De Bongerd, Flessestraat 54, 6666 CR Heteren

Laatste dag aanmelden woensdag 11 mei 2022

Bijdrage (voor koffie/thee/lunch) bedraagt 25 euro per persoon.

Deelnemen aan de dag kost per persoon €25.
De inschrijving wordt pas definitief na instemming met incasso of door overmaken van het verschuldigde bedrag op rekeningNL04 INGB 0000 029630 van Nederlandse Chow Chow Club te Pieterburen.
Betalingen uit het buitenland: BIC INGBNL2A.
Mocht het evenement onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan wordt het volledige bedrag geretourneerd.
Voor de NCCC AVG verklaring zie AVG logo op openingspagina.