prijs,

  • De prijs van een pup

    •    Puppyprijzen verschillen, de rasvereniging heeft daarin geen zeggenschap, de fokker bepaalt.
    •    Een hogere puppyprijs hoeft niet te betekenen dat de kwaliteit van de pup beter is, of omgekeerd.
    •    Voor een rashond of een look-alike zijn de onderhoudskosten gelijk. De aanschafprijs –  welke dan ook – maakt slechts een miniem onderdeel uit van de totale uitgaven die je voor de hond in zijn hele leven zult maken.
    •    Laat je bij aanschaf daarom in eerste instantie leiden door de zaken die voor jouw leven met de hond belangrijk zullen zijn, niet door prijs. Neem de tijd je prioriteiten te stellen en verschillen te leren onderkennen.