Secretaris

Nancy van der Waarden
06-28976952
secretaris@nederlandsechowchowclub.nl

Penningmeester/Ledenzaken

Claudia Spring in ’t Veld
06-20929252
penningmeester@nederlandsechowchowclub.nl

Algemeen bestuurslid

Irene Bremer
06-48079315
irene@nederlandsechowchowclub.nl 

Rasinfo/pupinfo/herplaatsing

Voor pupinfo over geboren of verwachte nestjes op onze site dient u contact op te nemen met de desbetreffende fokker. 

Voor herplaatsing kunt u zich aanmelden op de wachtlijst. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'Herplaatsing' op deze site.

Anne Timmermans
06-42773032 (alleen voor urgente zaken)
rasinfo@nederlandsechowchowclub.nl

Redactie Clubblad

Monique van den Berg
clubblad@nederlandsechowchowclub.nl 

Website & Facebook

webmaster@nederlandsechowchowclub.nl 

NCCC-Winkeltje

rasinfo@nederlandsechowchowclub.nl

Redacteur Clubregister ZooEasy

Patricia Zwarts-Matlung
patricia@nederlandsechowchowclub.nl