Bestuur van de NCCC

Voorzitter
Jurgen van Bergen en Henegouwen
06-14516596
voorzitter@nederlandsechowchowclub.nl

Secretaris
Nancy van der Waarden
06-28976952
secretaris@nederlandsechowchowclub.nl

Penningmeester
Claudia Spring in ’t Veld
06-20929252
penningmeester@nederlandsechowchowclub.nl

Pupinfo/rasinfo/herplaatsing
Anita van Adelsbergen (per 1 september 2023 op interim basis- geen bestuurslid)
06-51287976
rasinfo@nederlandsechowchowclub.nl

Rekening
NL04 INGB 0000 029630
t.n.v. Nederlandse Chow-Chow Club
BIC INGBNL2A
Incassant ID NL58ZZZ406170290000De Nederlandse Chow Chow Club.
Kenniscentrum en ontmoetingspunt voor het ras

Logo Lid van RvBsmall

Lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Opgericht op 26 oktober 1941
KvK Arnhem 40617029

Ereleden

Mw M. Gimberg
Mw W.M.S. Kloos-Dixon
Prof.dr. A.J.M. Holmer
Mw K. van de Wouw-van Donge
L.G.M. van de Broek
H. van de Wouw
Mw Chr.A. Veldhuis
Mw M.C. Visser
Mw R. van Kempen
Mw L.W. Odenkirchen-Kloos
Mw J. Leunissen-Rooseboom

Leden van verdienste

Mw M.C. Visser
G. van Kempen