U bent op zoek naar een Chow Chow pup? Dan vindt u op deze pagina alle informatie die u nodig heeft. De NCCC publiceert op deze pagina wanneer er een nestje geboren is bij een NCCC fokker. U kunt vervolgens direct contact opnemen met de desbetreffende fokker. Tevens kunt u bij de fokker(s) zelf aangeven of u eventueel op de wachtlijst geplaatst wilt worden; dit gaat dus niet via de NCCC.  

Hieronder een overzicht van fokkers die lid zijn van de Nederlandse Chow Chow Club en fokken volgens het Verenigingsfokreglement van de NCCC. In de eerste kolom staat een link naar de kennelwebsite indien aanwezig. Raadpleeg  de kennelwebsite voor informatie over de fokdieren en eventuele plannen van de fokker.
Achter de kennelvermelding is te zien of een fokker een nest verwacht of momenteel heeft.
In de derde kolom staat welke pups van een nest nog beschikbaar zijn. Voor het streepje staat het aantal reuen, erachter staan de teven. Via een klik op de nestvermelding komt u op een pagina met informatie over de combinatie.

ASPIRANT PUPKOPERS, LET OP.

Volgens het Verenigingsfokreglement (VFR) van de NCCC dienen van fokdieren heupen, ellebogen, knieën en ogen onderzocht te worden via een officieel gezondheidsprogramma (een uitslag van de eigen dierenarts voldoet dus niet). Op deze pagina van de Raad van Beheer vindt u meer over de gezondheidsonderzoeken.

Het Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Chow Chow Club stelt eisen aan gezondheid en uiterlijk van fokdieren.
De gezondheid moet op vier punten worden onderzocht: heupen, knieën, ellebogen en ogen.
Het uiterlijk moet worden bekeken op een tentoonstelling of een NCCC fokgeschiktheidskeuring.
Als je van plan bent je reu of teef  aan de fokkerij te laten meedoen: hoe moet je te werk gaan?

Leden van de NCCC die het Verenigings Fokreglement volgen kunnen via deze website laten weten of ze een reu hebben die beschikbaar is voor de fokkerij. Deze presentatie is hier te vinden.

Het is gebruikelijk dat de eigenaar van de teef voor de dekking een vergoeding betaalt aan de eigenaar van de reu.
Meestal spreekt men af dat de dekking  éénmaal of tweemaal rond het vruchtbare moment zal plaatsvinden. De reu-eigenaar kan de teef-eigenaar vragen om progesteron te laten testen en zich pas te melden op het moment dat de teef daadwerkelijk aan dekken toe is. Het is gebruikelijk dat de teef naar de reu toekomt.