Leden van de NCCC die het Verenigings Fokreglement volgen kunnen via deze website laten weten of ze een reu hebben die beschikbaar is voor de fokkerij. Deze presentatie is hier te vinden.

In principe is het uiteraard de bedoeling dat een dekreu voldoet aan het geldende fokreglement.
De eigenaar van de reu is evenzeer verantwoordelijk voor het komende nest als de eigenaar van de teef (de fokker). De eigenaar van de reu staat dus voor dezelfde taak te beoordelen of het combineren van de partners een goed plan is. De kwaliteiten van de teef, die van de omgeving waarin het pasgeboren nest zal opgroeien en de expertise van de fokker, maken onderdeel uit van de overwegingen om te beslissen al dan niet in te gaan op het verzoek van de fokker om de reu beschikbaar te stellen.
Onervaren reu-eigenaars denken wel eens dat de eigenaar van de teef wel zal weten of de combinatie een verstandige is. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn, of je kunt er op meer manieren tegenaan kijken. Zij denken ook wel eens dat ze ‘ja’ moeten zeggen op een huwelijksaanzoek. Ook dat is niet zo.
Het advies aan de reu-eigenaar is om zich zelfstandig in de materie te verdiepen en weloverwogen een beslissing te nemen.
Wil een dekreu-eigenaar daarbij advies, dan kan hij dat desgewenst inwinnen, bijvoorbeeld bij de fokker van zijn reu en/of een met de fokkerij bekend lid van het NCCC bestuur.

Het is gebruikelijk dat tegenover het dekken een financiële vergoeding staat.
Er zijn diverse manier om die vergoeding te regelen. Meer daarover hier.

© J.Leunissen-Rooseboom/NCCC. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming