De twaalfjarige reu Kenzo, voor wie op 1 juni een oproep werd gedaan voor een nieuw tehuis (zie hieronder), heeft al op 7 juni mogen kennismaken met NCCC leden die zich over hem willen gaan ontfermen. Hij is met het echtpaar en hun Chowteef van elf jaar meegegaan en is nu aan zijn proefperiode begonnen. Kenzo was het goed gewend, bij zijn eerste eigenaar, maar ook in het pension waar hij tijdelijk verbleef. Opnieuw heeft hij een liefdevolle plek gevonden.

Rode langhaar reu Broes-Li Kwei Jang (‘Kenzo’) zoekt een nieuw tehuis. Kenzo is op 8 mei twaalf jaar geworden. Hij is geboren in het op twee na laatste Kwei-Jang nest. Vader Koperrood Sir Kiang, moeder Empire-Rose Kwei-Jang. Namen die bij velen bekend zijn.

Zijn bazin is medio mei, na een heel kort ziekbed, onverwacht overleden. Tijdens haar ziekte heeft ze Kenzo in een pension in Tilburg ondergebracht. Ze heeft hem daar dus helaas niet meer uit kunnen ophalen.

Ze had haar broer op het hart gedrukt, als ze zou overlijden, via de NCCC een nieuw tehuis voor Kenzo te zoeken. Dit verzoek is door hem in de laatste dagen van mei bij de NCCC bekend gemaakt. 

Kenzo is zijn leven lang de steun en toeverlaat geweest van zijn vrouwtje. Naar verluidt heeft hij een braaf karakter. Veel meer is niet bekend, nadere details volgen hier zo spoedig mogelijk. 

Hij verblijft dus in een pension, in Tilburg. Goed verzorgd, maar wel eenzaam voor een hond die altijd is vertroeteld. Het wordt tijd dat hij weer kan leven als huishond. 

Wie wil Kenzo die opvang gaan bieden en hem de liefde geven die zijn bazin hem zo graag zelf geschonken had?

Belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met het NCCC bestuurslid belast met herplaatsing: Joke Verhoeve,  rasinfo@nederlandsechowchowclub.nl, tel. 020-6459289.