minnie Odenkrichen

 

Minnie Odenkirchen-Kloos is zondag 13 maart door de ledenvergadering met algemene stemmen tot erelid van de NCCC benoemd. Tot ereleden kunnen, volgens de statuten, worden gekozen zij die zich jegens de rasvereniging en/of het ras de Chow Chow bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

 

 In 2016 viert de NCCC haar 75e verjaardag. Op de eerste dag van het Jubileumjaar krijgt de jarige een cadeau een nieuw logo. De NCCC gaat het logo dit jaar voeren met jubileumstoevoeging.

Bestuur van de NCCC

Voorzitter
Pieter Carlier - tel 0614026005
voorzitter@nederlandsechowchowclub.nl

Secretaris
Janneke Leunissen-Rooseboom - tel. 0595-528 429
secretaris@nederlandsechowchowclub.nl

Penningmeester

Piet van Dijk - tel  06-44282844
penningmeester@nederlandsechowchowclub.nl

Rasinfo/pupinfo/herplaatsing
Joke Verhoeve 
tel 020-6459289 en 06 17437255
rasinfo@nederlandsechowchowclub.nl

Algemene support / Clubregister ZooEasy

Patricia Zwarts-Matlung
patricia@nederlandsechowchowclub.nl

Rekening
NL04 INGB 0000 029630
t.n.v. Nederlandse Chow-Chow Club
BIC INGBNL2A
Incassant ID NL58ZZZ406170290000De Nederlandse Chow Chow Club.
Kenniscentrum en ontmoetingspunt voor het ras

Logo Lid van RvBsmall

Lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Opgericht op 26 oktober 1941
KvK Arnhem 40617029

Ereleden

Mw M. Gimberg
Mw W.M.S. Kloos-Dixon
Prof.dr. A.J.M. Holmer
Mw K. van de Wouw-van Donge
L.G.M. van de Broek
H. van de Wouw
Mw Chr.A. Veldhuis
Mw M.C. Visser
Mw R. van Kempen
Mw L.W. Odenkirchen-Kloos
Mw J. Leunissen-Rooseboom

Leden van verdienste

Mw M.C. Visser
G. van Kempen

De Raad van Beheer heeft NCCC secretaris en Chow fokker Janneke Leunissen-Rooseboom onderscheiden met de Gouden Erespeld. De uitreiking van de erespelden vond dit jaar plaats op 6 april in het Koetshuis van Landgoed Marienwaerdt.

Piet van Dijk - tel  06-44282844

penningmeester@nederlandsechowchowclub.nl

Nieuwe leden kunnen zich met dit formulier aanmelden 

Het lidmaatschapsgeld is 29,50 euro per jaar, voor gezinsleden (krijgen geen Clubblad) 7,50 euro per jaar. Voor leden met een adres in het buitenland is de contributie 44,50 euro, dit i.v.m. portokosten naar het buitenland t.b.v. het Clubblad.
Wie na 1 juli lid wordt is de helft van het lidmaatschapsgeld verschuldigd, mits tegelijkertijd de bijdrage voor het volgende jaar wordt overgemaakt.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap per 1 januari dient te geschieden voor 1 december van het voorafgaande jaar.

Bij verhuizing het nieuwe adres doorgeven aan de penningmeester.

Aanmelden als lid?

Ga naar het elektronisch aanmeldformulier en vul dit zo volledig mogelijk in.
Gebruik dit formulier ook voor het  aanmelden als gezinslid.