Bestuur van de NCCC

Voorzitter
Peter Wellinga - tel. 0344-635641
voorzitter@nederlandsechowchowclub.nl

Secretaris
Janneke Leunissen-Rooseboom - tel. 0595-528 429
secretaris@nederlandsechowchowclub.nl

Penningmeester

Piet van Dijk - tel  030-2283908
penningmeester@nederlandsechowchowclub.nl

Rasinfo/pupinfo
Joke Verhoeve 
In verband met ziekteverlof: vervanging door de voorzitter, zie boven.

Algemene support / Clubregister ZooEasy

Patricia Zwarts-Matlung
patricia@nederlandsechowchowclub.nl

Rekening
NL04 INGB 0000 029630
t.n.v. Nederlandse Chow-Chow Club
BIC INGBNL2A
Incassant ID NL58ZZZ406170290000De Nederlandse Chow Chow Club.
Kenniscentrum en ontmoetingspunt voor het ras

Logo Lid van RvBsmall

Lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Opgericht op 26 oktober 1941
KvK Arnhem 40617029

Ereleden

Mw M. Gimberg
Mw W.M.S. Kloos-Dixon
Prof.dr. A.J.M. Holmer
Mw K. van de Wouw-van Donge
L.G.M. van de Broek
H. van de Wouw
Mw Chr.A. Veldhuis
Mw M.C. Visser
Mw R. van Kempen
Mw L.W. Odenkirchen-Kloos

Leden van verdienste

Mw M.C. Visser
G. van Kempen