Volgens het geldende fokreglement (VFR) van de Nederlandse Chow Chow Club moeten van fokdieren de heupen, ellebogen, knieën en ogen zijn nagekeken.
De heupen, ellebogen, knieën en ogen worden beoordeeld in onderzoeksprogramma's van de Raad van Beheer.

Het NCCC fokreglement geeft beperkingen bij de heup- en kniescores (fokuitsluitend zijn bij heupen de scores D en E en bij de knieën de scores 2 en 3; een hond met een knie-score 1 mag alleen gepaard worden aan een partner die vrij is).
Het elleboog- en het oogonderzoek is pas bij het ingaan van het VFR (1 augustus 2013) verplicht geworden. Voor ellebogen en ogen zijn de fokdieren dus nagekeken en de pupkoper heeft inzicht in de score. Maar op dit moment is niets bepaald over welke scores voor de fokkerij aanvaardbaar zijn. Dat is omdat nog te weinig gegevens beschikbaar zijn. In zo'n situatie kan onoordeelkundig uitsluiten het ras meer kwaad dan goed kan doen. De fokker stelt eventueel zijn eigen grenzen.  Per combinatie beredeneert hij welke scores voor ellebogen en ogen hij aanvaardbaar vindt. Bij elk besluit kan uitleg gegeven worden. De pupkoper kan daarnaar vragen en zelf conclusies trekken.

U kunt de details van de onderzoeksresultaten van heupen, ellebogen, ogen en recente uitslagen van het knieonderzoek per hond vinden op de website van de Raad van Beheer bij Gezondheidsonderzoeken online. Het totaaloverzicht van alle onderzochte Nederlandse Chow Chows vindt u hier op de website van de NCCC.