Diergeneeskundestudent Flin Zomerdijk, begeleid door prof. Jan Rothuizen, heeft op verzoek van de NCCC in het kader van haar studie een rapport uitgebracht over de gezondheidstoestand van de Chow Chow. Dit rapport, 'Summative review of breed standard associated disorders and hereditary diseases in the Dutch Chow-Chow dog', vindt u hier. Aan een Nederlandstalige versie wordt gewerkt.

Het rapport beschrijft internationale (meest Amerikaanse) wetenschappelijke literatuur over aandoeningen bij de Chow, en brengt de bevindingen in verband met Nederlandse praktijkgegevens van Chows die zijn verwezen naar de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, een tweedelijns praktijk.
Een uitgebreid achtergrondartikel over dit rapport staat in Clubblad 2015 nummer 3.