Sinds het ingaan van het NCCC Verenigings fokreglement in 2013 moeten NCCC fokdieren zijn nagekeken op vier punten: heupen, ellebogen. knieën en ogen.  Daarvoor was gedurende ongeveer tien jaar in de NCCC een fokreglement van kracht waarin fokdieren geacht werden onderzocht te zijn op heupen en knieën. Onderzoek van voor die tijd en andere onderzoeken zijn gedaan op initiatief van de eigenaar.

Hier treft u het overzicht aan van ALLE Chow Chows ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek die in het bezit zijn van een of meer uitslagen van een erkend gezondheidsonderzoek. Een leeg vak geeft aan dat de hond voor dat aspect niet is nagekeken.

Als een eigenaar een vergissing in dit overzicht ontdekt: graag een bericht aan secretaris@nederlandsechowchowclub.nl.
Voor een toelichting op de scores zie hier .
In het overzicht staan bij de knieën soms drie gegevens. Die verwijzen dan naar respectievelijk Patella Luxatie, artrose en instabiliteit, indien voor een daarvan de score anders is dan 0 (=vrij).
Bij het oogonderzoek wordt een reeks aandoeningen bekeken, hier staat alleen weergegeven of de hond al dan niet vrij is voor entropion/trichiasis (e) en distichiasis (d).
Op de website van de Raad van Beheer is per hond een uitgebreide weergave van de onderzoeksresultaten te raadplegen bij Generaties en gezondheid online.