Volgens het geldende fokreglement van de Nederlandse Chow Chow Club moeten van fokdieren naast de heupen en ellebogen, de ogen en de knieën zijn nagekeken.
In deze lijst treft u de deelnemende artsen aan voor het oogonderzoek.
In deze lijst treft u de deelnemende artsen aan voor het knie-onderzoek. 
Om te voldoen aan het VFR gelden alleen scores gegeven door bovengenoemde artsen.
De hond moet minimaal 12 maanden oud zijn om deel te kunnen nemen aan het oog- en knie-onderzoek.
Wie prijs stelt op snelle publicatie in de NCCC media wordt verzocht de resultaten te sturen naar secretaris@nederlandsechowchowclub.nl.