Achtergrondinformatie voor fokkers van de NCCC en ieder die in de fokkerij van Chow Chows in Nederland is geïnteresseerd.

Visie

Noorwegen
Astrid Indebrø, dierenarts verbonden aan de Noorse Kennel Club en aan de veterinaire faculteit van de universiteit in Oslo, geeft de visie van de NKK op het regelgeving gericht op het welzijn van de rashond in de moderne fokkerij.

Duitsland
Dr Helga Eichelberg, voorzitter van het Duitse instituut voor kynologisch onderzoek GKF, betoogt dat de benadering van de fokkerij aan herziening toe is.

Diergeneeskunde

Kreupelheid voorhand / Elleboogdysplasie
Kreupelheid – zonder inzicht geen uitzicht
Brochure geschreven door dierenarts N.A. Dijkshoorn te Zeist www.dijkshoorn.com
Uitgave van de Nederlandse Labrador Vereniging (1999).

Overheid

Raad voor Dierenaangelegenheden

Rapport (2010) van de Raad voor Dierenaangelegenheden over het beleid ten aanzien van fokkerij en het gebruik van voortplantingstechnieken bij dieren.

Visie staatssecretaris

Visie staatssecretaris Bleker van EL&I (brief 27-09-2011 aan de Tweede Kamer) op fokkerijbeleid in relatie tot dierenwelzijn en diergezondheid.

FCI

De FCI (Fédération Cynologique Internationale), de overkoepelende instantie van de kynologie, heeft regels opgesteld die gelden voor alle leden: de International Breeding Rules. De Raad van Beheer is lid van de FCI. Deze regels gelden dus ook voor de fokkerij van rashonden in Nederland.

Raad van Beheer

Duurzaam Fokbeleid
Meerjarenbeleidsplan van de Raad van Beheer uit 2010, gericht op de aanpak van gezondheid in de rashondenfokkerij in Nederland

Imago en Reputatie Rashond
Sheets van de presentatie van Kay van de Linde en Maurice de Hond over hun onderzoek Imago en Reputatie Rashond. De presentatie is gehouden in de ledenvergadering van de Raad van Beheer van 30 juni 2012.

Handboek 'Fokken van rashonden'
Digitale versie van het boek 'Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt'. Het boek is ontwikkeld als onderdeel van het project verwantschap. Het project verwantschap is een initiatief van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland samen met het Ministerie van Economische Zaken , Landbouw en Innovatie.

NCCC

Populatie-onderzoek 2011
Verslag van de in 2010 uitgevoerde gezondheidsinventarisatie bij de Chow Chow in Nederland.

Fokkerij-overleg 13-11-2011
De powerpoint presentatie ter introductie van de discussie.

Verslag van de bijeenkomst.

Lezing 23 maart 2012        
De powerpoint presentatie van Hinke Fiona Cnossen   

Kort verslag van de bijeenkomst. 

Fokkerij-overleg 11-11-2012

Overzicht van de actiepunten voor de NCCC met achterliggende besluiten van de ledenvergadering van de Raad van Beheer van mei 2012.

Fokkerij-overleg 11-11-2012

Verslag opiniërend gesprek over de invulling van het Verenigings Fokreglement