Het huishoudelijk reglement van de NCCC is als pdf-document te downloaden