De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), ingegaan op 1 juli 2021, is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden te bespreken en vast te leggen. Het bestuur van de NCCC heeft, om aan de WBTR te voldoen, bijgaande afspraken vastgelegd.