Keurmeester: Karen Gilliland (Ierland)

Kampioensklasse reu
Fai-Yen’s Bon Jovi (Hary-Ming Snowstar Knut x Fai-Yen dite Rose du Grand Monbrescant), f:  M. van Drunen, e: J. van der Stelt
1 U, CAC, Beste van het ras, BIG

Veteranenklasse reu
First Sherdan Derny de l’Empereur Gengis Kan (Chowderny Xinling Shi x Chen Si Bleu du Lee Dou des Thitounes), f: N. Soubeyrand, e: N. Mattart
1 U, resCAC, Beste Veteraan